Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze w ramach E-Akademii PZPB. Tym razem eksperci z Kancelarii KKLW: mec. Przemysław Wierzbicki, mec. Marta Ewiak – Kawecka i mec. Maciej Łysakowski przybliżą temat Praw autorskich w procesie budowlanym.

Agenda

 • Wstęp
 • Praktyczne wskazówki, kiedy mamy do czynienia z utworem (zmiany w utworze a stworzenie nowego utworu, rysunki techniczne, ochrona modeli, miniatur i replik),
 • Specyfika praw autorskich w utworach branży budowlanej – utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • Status dokumentów planistycznych w świetle prawa autorskiego,
 • Pojęcie dozwolonego użytku – kiedy można korzystać z cudzych praw autorskich bez umowy? użytek osobisty cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego,
 • Prawa autorskie (majątkowe i osobiste) w procesie realizacji (budowy) obiektów lub wyrobów budowlanych
  1. prawa autorskie do projektu konstrukcyjnego, projektu technologicznego, projektów branżowych (w tym instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjne),
  2. status dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej,
  3. zmiany w projekcie, w tym zmiany związane z odstępstwami od projektu budowlanego, odpowiedzialność za zmiany w projekcie,
  4. kwestia nadzoru autorskiego – tożsamość projektanta i nadzorującego, przepisy szczególne dot. nadzoru autorskiego,
  5. wykonywanie zdjęć na budowie,
  6. zmiany w wadliwym projekcie budowlanym – odpowiedzialność projektanta za wady projektu,
  7. odstąpienie od umowy a prawa autorskie, dokończenie projektu,
 • Podsumowanie – dyskusja z uczestnikami.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy: szefów i właścicieli firm, osoby zajmujące się procesem budowlanym, prawników wewnętrznych w firmach budowlanych.

Zgłoszenie udziału:

– Spotkanie zostanie zorganizowane w formie zdalnej na ClickMeeting

– Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty . Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

 

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo tu: Prawa autorskie w procesie budowlanym-17.02.22