W dniu dzisiejszym w siedzibie PZPB odbywa się niecodzienne spotkanie poświęcone omówieniu szans i zagrożeń we współpracy stron w ramach zadań realizowanych w modelu ?Projektuj i Buduj?. Inicjatorem spotkania jest Cezary Saganowski – członek Rady PZPB, reprezentujący środowisko projektantów, prezes Egis Polska oraz Polski Kongres Drogowy a celem spotkania ma być omówienie koncepcji wzoru porozumienia o współpracy pomiędzy GW a projektantami, jaki został opracowany w ramach komitetu projektowego Polskiego Kongresu Drogowego http://kongresdrogowy.pl/?/ec1708ca1aaec38e0ce2b659e97608cf?.
Jako współorganizatorzy zakładamy, że wynikiem dyskusji będzie zidentyfikowanie głównych problemów i kierunków ich rozwiązania w ramach współpracy GW i projektantów a następnie przedstawienie merytorycznych oczekiwań wobec GDDKiA. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział.