Po miesiącach dyskusji, debat i prac została podjęta decyzja o szczególnym znaczeniu dla rozwoju istotnej części polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza dla budownictwa. W dniu 19 czerwca br. Komitet Stały Rady Ministrów opowiedział się bowiem za przyjęciem projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skierowaniem go do dalszych prac legislacyjnych.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa wierzy, że nowe rozwiązania poważnie przyczynią się do ograniczenia wyzwań z jakimi od lat boryka się polski model inwestowania środków publicznych. Poczytujemy propozycje zawarte w projekcie nowych przepisów o zamówieniach publicznych jako poważną szansę naprawy istotnych wadliwości obecnego systemu, co przyczyni się do zmniejszenia presji ciążącej na stronach umów o zamówienie publicznej a w dalszej konsekwencji do stabilniejszego i bardziej przewidywalnego rozwoju polskiego budownictwa i polskiej gospodarki.

Poniżej publikujemy stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w powyższej kwestii.

 

https://drive.google.com/open?id=1R1bP05Da1B8gAtM1ZyHLNtWJdIiD5BGt