Wszystkim niezdecydowanym przypominamy, że to już ostatni moment na to, aby przedstawiciele Państwa kadry inżynierskiej zapisali się na drugą edycję studiów podyplomowych “Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” organizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a akredytowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (jest to jedyna taka akredytacja wydana w kraju, potwierdzająca wysoką jakość przygotowanego programu kształcenia na przedmiotowym kierunku).

Rekrutacja trwa do 19 listopada i jest to ostatnia edycja przed podniesieniem czesnego, które zostanie wprowadzone od trzeciej edycji. Więcej szczegółów (w tym zasady rekrutacji oraz wykładowców – ekspertów pracujących na co dzień w pionach BHP) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.spbhp.pl/ 

Więcej informacji: dr inż. Krzysztof Kaczorek, Krzysztof.kaczorek@pw.edu.pl