– Armageddonu w budownictwie ani innej katastrofy o biblijnych rozmiarach na horyzoncie nie widać. Tym bardziej w świetle dzisiejszych informacji premiera Morawieckiego i ministra Adamczyka.

– W ostatnich tygodniach PZPB informowało, że budowy pracują, nie ma zejść ani zatrzymań prac. Po raz pierwszy od lat współpraca z PLK czy GDDKIA jest bardzo dobra: przyspieszanie płatności, wystawienia świadectw czy dokonywanie odbiorów prac idą dobrze.

– Pozytywnie odbieramy zapowiedzi premiera dotyczące finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na zapowiedziane dalsze programy inwestycyjne.

– Premier oraz Min. Infrastruktury podkreślili rolę budownictwa w utrzymaniu gospodarki oraz sektora MŚP; zwrócili też uwagę na codzienny kontakt z rynkiem oraz wspólną dyskusję i szukanie rozwiązań dla budownictwa.

– Rząd nie miał i nie ma zamiaru zamykania placów budów.

– W ocenie Jana Stylińskiego ? prezesa PZPB ? rynek podziela stanowisko rządu. Nie widzimy poważnych zagrożeń dla realizacji umów.

– Biorąc pod uwagę pozytywną współpracę z dużymi zamawiającymi oraz zaangażowanie inwestycyjne rządu, rynek budowlany powinien być postrzegany również w instytucjach finansujących – jako wiarygodny i szczególnie ważny dla rozwoju.

#infrastruktura #budownictwo #koronawirus