to konferencja trzeciego dnia Budmy 2018, podczas której Jan Styliński, prezes PZPB omówił zagadnienie ?Polski rynek budowlany – sytuacja finansowa przedsiębiorstw?. Podczas konferencji odniesiono się do najważniejszych zagadnień, szans i zagrożeń dla branży w nadchodzących latach. Omówiono spojrzenie makroekonomiczne po to, by później przejść do tematów ważnych dla poszczególnych sektorów: problemów na rynku pracy, szans polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim, trendów i innowacji.
Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK) za zaproszenie i współpracę ????.