W dn. 19 kwietnia 2018  w Centrum Konferencyjnym Eurocentrum (Warszawa, Al. Jerozolimskie 134) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
Informujemy, że w części I Walnego Zgromadzenia (prezentacja merytoryczna) uczestniczyć będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artur Sob, który poruszy kwestię Narodowego Programu Mieszkaniowego. W części I swoją obecność potwierdzili również: Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska, która omówi zasady współpracy Ministerstwa z pracodawcami w zakresie szkolnictwa zawodowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Marek Chodkiewicz oraz Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych MI, Pan Jarosław Waszkiewicz. Tematem tej części spotkania będą kwestie związane z warunkami kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA (szczególną uwagę poświęcimy aspektom związanym z  waloryzacją cen oraz problemowi wycofywania ofert w przetargach przez wykonawców). Serdecznie zapraszamy.

Agenda Walnego Zgromadzenia:
Część I
Godz. 14.00 – 15.30 – Prezentacja merytoryczna

Część II
Godz. 15.30 – 16.00 – Rejestracja delegatów Walnego Zgromadzenia PZPB.
Godz. 16.00-17.30 – Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Część III
Godz. 18.00 ? 22.00 – Spotkanie w siedzibie Związku przy ul. Kaliskiej 23, lok. U4.

Uprzejmie prosimy  członków PZPB, którzy jeszcze nie potwierdzili swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o  niezwłoczne przesyłanie potwierdzeń pod adres sekretariat@pzpb.com.pl lub zarząd@pzpb.com.pl. Prosimy również o informację, kto z Państwa wyraża chęć udziału w części III Walnego Zgromadzenia (spotkanie w siedzibie Związku przy Kaliskiej 23, lok. U4).
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Członka Związku podczas Walnego Zgromadzenia, prosimy o wypełnienie dokumentu pełnomocnictwa i przesłanie go skanem, natomiast  oryginał prosimy okazać przy rejestracji w dniu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Program Walnego Zgromadzenie Członków PZPB