Już po raz drugi Polski Związek Pracodawców Budownictwa objął Patronatem Honorowym kolejną edycję warsztatów „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady”, która  odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-11 września.  Szkolenie, organizowane przez czasopismo „Mosty”, poprowadzą pracownicy Zakładu Dróg i Motów Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. Tomasza Siwowskiego​.

Jest to obecnie jedyne na rynku trzydniowe szkolenie praktyczne przybliżające projektantom, wykonawcom i administracji drogowej każdego szczebla zagadnienia projektowania mostów zgodnie z Normami Europejskimi (ponad 20 godzin szkoleniowych!), które będą mogli Państwo wykorzystać w codziennej pracy. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma  prezentację z przykładami prezentowanymi podczas szkolenia, co umożliwi powrót do omawianych zagadnień i ich ponowne przeanalizowanie.

Zakres tematyczny warsztatów:

 • ​Wprowadzenie do Eurokodów
 • ​Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe
 • ​Kształtowanie drogowych obiektów mostowych wg katalogu MI
 • ​Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła
 • ​Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła
 • ​Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara)
 • ​Projektowanie fundamentów podpór (bezpośredni, palowy)

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli:

 • ​firm projektowych
 • ​firm wykonawczych
 • ​administracji drogowej każdego szczebla​
 • ​nadzoru

Więcej szczegółów na https://eurokody.elamed.pl Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.