Czy Twoja organizacja doznała przeszkód w realizacji kontraktu? Opóźnienie wydaje się nieuniknione? Strony czeka spór w zakresie kosztów wydłużenia? Zbierz argumenty do zbudowania roszczeń!

Już 22 kwietnia o godz. 10.00  wspólnie z  Kancelarią DWF Poland zapraszamy na webinar, na którym przedstawiona zostanie duża dawkę praktycznej wiedzy prawnej i inżynierskiej. Szczegóły poniżej.

Agenda:

  1. Czym są koszty pośrednie związane z realizacją kontraktu budowlanego.
  2. Wpływ okresu realizacji kontraktu budowlanego na wysokość kosztów pośrednich.
  3. Roszczenia związane z dodatkową płatnością w zakresie kosztów pośrednich w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie na gruncie Warunków Kontraktowych FIDIC.
  4. Roszczenia związane z dodatkową płatnością w zakresie kosztów pośrednich w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie na gruncie kontraktów z największymi zamawiającymi publicznymi.
  5. Dokumentowanie kosztów ogólnych budowy związanych z przedłużeniem terminu realizacji kontraktu budowlanego.
  6. Metodologie kalkulacji wysokości kosztów ogólnego zarządu w związku z przedłużeniem terminu realizacji kontraktu budowlanego.
  7. Roszczenia odszkodowawcze w związku z przedłużeniem terminu realizacji kontraktu budowlanego.
  8. Dochodzenie na drodze sądowej kosztów pośrednich związanych z terminem realizacji kontraktu budowlanego.

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: webinar@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.

– Dzień przed spotkaniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymają link z zaproszeniem na spotkanie na platformie Microsoft Teams

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Program do pobrania: Dochodzenie kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminów realizacji kontraktów budowlanych – webinar 22.04, godz. 10.00-12.00