Celem webinaru jest przedstawienie zakresu praw i obowiązków podwykonawców związanych z procedurą zgłoszeniową, a także zakresu odpowiedzialności inwestora/zamawiającego i momentu jej powstania.

Agenda:

  • podwykonawcy ? rodzaje podwykonawstwa i różnice wynikające z funkcjonowania podwykonawstwa w inwestycjach prywatnych i publicznych ? uwagi ogólne – wprowadzenie
  • procedura zgłoszeniowa podwykonawców w inwestycjach prywatnych
  • procedura zgłoszeniowa w inwestycjach publicznych dotycząca:
    1. podwykonawców robót budowlanych
    2. dostawców i usługodawców
  • zakres odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom ? różnice przy inwestycjach prywatnych i publicznych
  • rozliczanie podwykonawców ? jak zabezpieczyć się przed podwójną płatnością
  • problem kaucji na zabezpieczenie roszczeń.

Prowadzące:


Katarzyna Zadykowicz-Sokół  | radca prawny – partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy – Praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych i kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie robót budowlanych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych. Doradza beneficjentom w postępowaniach konkursowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych z funduszy UE.


Anna Onopiuk | radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze realizacji inwestycji budowlanych, zarówno na zlecenie inwestorów jak i wykonawców. Doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych, zarówno wykonawców, jak i inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w zakresie robót i prac projektowych w  sporach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym m. in. w sprawach o kary umowne,  roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz odszkodowania.

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820