Zapraszamy na webinar E-Akademii PZPB z cyklu Czwartki z prawem – “Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą ? wybrane aspekty proceduralne, istotne z punktu widzenia wykonawców robót budowlanych w świetle praktycznych doświadczeń z sali rozpraw?, który odbędzie się 25 października w godz. 10.00-12.00 na platformie Teams.

Agenda:

  1. Postępowanie dowodowe przed KIO ? omówienie wymagań arbitrów co do sposobu udowodnienia zarzutów stawianych w postępowaniu odwoławczym,
  2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu zamówieniowym ? ocena jego skuteczności dokonywana przez KIO,
  3. Nabywanie potencjału podmiotu trzeciego, w tym własnego podwykonawcy ? omówienie najważniejszych wymogów wynikających z orzecznictwa KIO,
  4. Rażąco niska cena ? ocena skuteczności udzielanych wyjaśnień dokonywana przez KIO. Prowadzący zachęcają do bieżącego zadawania pytań dotyczących tematyki spotkania.

Prowadzący:

Mateusz Fraszka – adwokat, Senior Associate w SSW Pragmatic Solutions.
Członek zespołu infrastruktury i zamówień publicznych, aktywnie wspierający także zespół rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, na każdym ich etapie, w tym także przy negocjacjach i rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi oraz w postepowaniach odwoławczych przed KIO

Michał Bagłaj – adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions.
Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów kolejowego, IT, energetycznego i infrastrukturalnego. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Posiada także rozległe doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszechnymi, a także w toku kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP.

Zgłoszenie udziału:

  • Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty.
  • Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Szczegóły webinaru znajdą Państwo tu: Webinar 25.10 Postępowanie odwoławcze przed KIO – SSW