W najbliższy czwartek 22 kwietnia zapraszamy na webinar „Nowoczesne BHP – tworzenie bezpiecznego placu budowy w oparciu o dane”, podczas którego eksperci z firm Topoliński Consulting i Hustro omówią, jak wykorzystać ustandaryzowane dane zbierane na placu budowy do lepszej komunikacji i analizy niezgodności w pracy zespołu. Przedstawione rozwiązanie Hustro zostało wdrożone i zweryfikowane na projekcie “Rozbudowy II linii metra w Warszawie” prowadzonej przez firmę GŰLERMAK.

Agenda:
Najważniejsze elementy skutecznego systemu zarządzania niezgodnościami BHP:

 1. Standaryzacja danych
  1. Struktura projektowa
  2. Typy prac / zagrożeń / niezgodności
   1. Jedna baza uczestników projektu – pracownicy, podwykonawcy, Zespół Inwestora
  3. Wprowadzenie ujednoliconego procesu w całym projekcie / organizacji
 2. Komunikacja z uwzględnieniem charakteru i środowiska pracy członków zespołu projektowego
  1. Proste formularze
  2. Dostęp offline
  3. Dostęp mobilny
  4. Wizualizacja danych
   1. Przyczyna – skutek
   2. Trendy
   3. Główne ryzyka (Top 3)
 1. Włączenie do procesu komunikacji całego zespołu projektowego – jedno środowisko tworzenia i wymiany informacji
 2. Case study przygotowany w oparciu o projekt „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III”

W szczególności zapraszamy: pełnomocników Zarządu ds. BHP, Środowiska, Jakości, Innowacji, Cyfryzacji, Zgodności (Compliance),  Dyrektorów, Menadżerów, Specjalistów Działów BHP, Środowiska, Jakości, Menadżerów Projektów, Kierowników Budów

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: webinar@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.
– Dzień przed spotkaniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymają link z zaproszeniem na spotkanie na platformie Microsoft Teams
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Program do pobrania: „Nowoczesne BHP – tworzenie bezpiecznego placu budowy w oparciu o dane” – webinar 22.04, godz. 11.00-13.00