W dniu 16 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Wśród obecnych znaleźli się prezesi firm budowlanych zrzeszonych w Związku oraz przedstawiciele administracji państwowej. Obecni Pan Minister Andrzej Adamczyk reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Pan Jerzy Szmit podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Pan Grzegorz Schreiber  Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Jednocześnie podkreślili chęć współdziałania z branżą budowlaną w celu zminimalizowania negatywnych skutków poprzednich decyzji oraz nawiązania bezpośredniego dialogu z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa szczególnie przy pracach związanych z NFK – Narodowym Forum Kontraktowym.  Pan Jan Styliński Prezes Zarządu PZPB także złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu całej branży, jak też wyraził gotowość do współpracy i nadzieję, że 2016 rok będzie dla budownictwa rokiem udanym.