Tematyka wzrostu cen i działania mechanizmu waloryzacji były celem spotkania Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury z dn. 30.06. Uczestnikami byli: wiceminister infrastruktury Rafał Weber wraz ze współpracownikami, członkowie Rady Ekspertów – PZPB i OIGD oraz przedstawiciele GUS, UZP, Prokuratorii Generalnej RP, GDDKiA oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W swoim wystąpieniu dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB, wskazał różnice między wskaźnikami GUS a cenami rynkowymi asfaltu i stali oraz konieczność rozważenia, czy 5% limit waloryzacyjny jest wystarczający, szczególnie przy tak dynamicznym wzroście cen jak obecnie, oraz czy waloryzacji powinna podlegać większa niż 50% część płatności za kontrakt. Zwrócił przy tym uwagę, że jest to element często wskazywany przez branżę finansową jako bariera przed większym zaangażowaniem w sektor budownictwa infrastrukturalnego.

Komentarz i analizę znajdą Państwo w materiale: PZPB Mechanizm waloryzacji w kontraktach drogowych – komentarz