W ślad za ankietą przeprowadzoną w lutym przez członków wspierających PZPB tj. Kancelarię DLA Piper oraz firmę doradczo-inżynieryjną CCM, poniżej publikujemy opracowany na tej podstawie Raport CCM oraz DLA Piper dotyczący wpływu wybuchu wojny w Ukrainie na wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce.

Raport uwzględnia dane dotyczące stanu gospodarki, w tym sektora budowlanego na koniec lutego 2023 roku (w tym zwłaszcza wskaźników GUS publikowanych w marcu br. – CPI oraz produkcja budowlano-montażowa za luty 2023 roku). Prezentowany materiał zawiera również wszystkie najważniejsze dane dotyczące zmian cen kluczowych surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie za okres 24.02.2022 r. – 24.02.2023 r. Dane prezentowane w Raporcie dotyczą zatem okresu pełnych 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia zbrojnego konfliktu w Ukrainie, który miał ogromny wpływ na kształtowanie się cen na rynku oraz warunki realizacji kontraktów budowlanych w Polsce.

Powstawanie raportu nadzorowali eksperci CCM oraz DLA Piper – Michał Lempkowski oraz Piotr Olkowski. Pełen Raport w wersji do pobrania znajdą Państwo pod linkiem: Raport 2023 – DLA Piper i CCM