Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizuje XX Jubileuszową Konferencję – ?Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane ? inwestor ? samorząd? w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu ?Gołębiewski? w Mikołajkach.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

Organizatorzy są pewni, że konferencja stanie się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym a podczas spotkania zostaną zaprezentowane projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS, CODESMA.

Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych ? Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Więcej informacji, program i formularze zgłoszeniowe na: http://www.psmb.pl/xx-jubileuszowa-konferencja-w-mikolajkach/