Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje konferencję „ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO – ESG: Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej – warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju”, która odbędzie się 25 listopada w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Celem konferencji jest wskazanie na osiągnięte w wyniku prac rewitalizacyjnych wartości dodane w warunkach zrównoważonego rozwoju, takich jak: dekarbonizacja procesów budowlanych, wdrożenie nowych technologii, rozwiązań technicznych i materiałowych, działań związanych z ochroną środowiska, energooszczędnością, zdrowiem użytkowników i ich wygody.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa znajdą Państwo na www.psmb.pl