Już w najbliższy czwartek 7 czerwca o godz. 10.30 zapraszamy na kolejne bezpłatne śniadanie doradcze. Tym razem tematem spotkania będzie ?RODO w zamówieniach publicznych?, opracowane przez Kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Agenda spotkania

 • Status zamawiającego i wykonawcy na gruncie RODO
 • Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na których dochodzi do przetwarzania danych osobowych
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w toku postępowania przez zamawiających i wykonawców ? czy konieczne jest uzyskiwania zgód?
 • Obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych ? czy zamawiający muszą je wykonywać i wobec kogo?
 • Przetwarzanie danych o karalności zgodnie z RODO a jawność zamówień publicznych
 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii ofert konkurencji po zakończeniu postępowania?
 • Planowane zmiany w ustawie PZP wynikające z projektu ustawy wprowadzającej RODO
 • Czy zamawiający może wskazać warunek udziału w postępowaniu w postaci posiadania certyfikatu zgodności z RODO?
 • Roszczenia przysługujące osobom fizycznym w przypadku naruszenia przepisów RODO przez zamawiającego lub wykonawcę

Do udziału w spotkaniu i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: specjalistów od zamówień publicznych, prawników (w tym szefów działów ? zamówień publicznych i prawnych), pracowników działów przetwarzających dane osobowe w kontekście zamówień publicznych i nie tylko.
Prelegentem będzie Tomasz Zalewski ? partner zarządzający, radca prawny z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Zgłoszenie udziału:

 • Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.
 • Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
 • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Szczegółowe informacje: RODO w zamówieniach publicznych, 7.06., godz. 10.30