W II połowie 2022 r. budownictwo zaczęło odczuwać negatywne konsekwencje hamowania gospodarki. Z powodu wysokich kosztów wykonawstwa, rosnących kosztów finansowania, zaostrzania kryteriów udzielania kredytów przez banki oraz niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i napiętej sytuacji międzynarodowej wielu inwestorów wstrzymało nowe projekty inwestycyjne w segmencie prywatnym. Spadek inwestycji jest najbardziej widoczny na rynku mieszkaniowym. W 2022 r. deweloperzy i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ok. 20-30% mniej mieszkań niż przed rokiem. Brak popytu na mieszkania najprawdopodobniej utrwali stagnację w segmencie budownictwa mieszkaniowego w 2023 r.

Spowolnienie inwestycyjne dotyka także segment budownictwa przemysłowego i magazynowego. Jego źródeł należy upatrywać w rekordowych kosztach budowy, a nie w słabnącym popycie, ponieważ zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, pomimo dużych wzrostów stawek czynszu. Po epidemii Covid-19 wciąż nie odbudował się popyt na powierzchnie biurowe.

Kluczowy dla polskiego budownictwa segment publiczny (50-55% krajowej produkcji budowlanej), znajduje się obecnie w stanie zawieszenia w oczekiwaniu na środki UE, bez których nie rozpoczną się duże projekty infrastrukturalne w segmencie kolejowym i energetycznym. W tym ostatnim przypadku wiele inwestycji może być jednak inicjowanych i finansowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Bez funduszy unijnych nie zostanie również wygenerowany kolejny impuls inwestycyjny w samorządach, w których inwestycje od połowy 2021 r. są stymulowane przez środki krajowe w ramach programów rządowych. Napływu nowych środków z budżetu UE na lata 2021-2027 należy spodziewać się dopiero w 2024 r. Fundusze z KPO, które w latach 2022-2023 miały wypełnić lukę w finansowaniu unijnym, pozostają przedmiotem politycznego sporu polskiego rządu z instytucjami UE i nadal nie są dla Polski dostępne.

CDN a całość analizy znajdą Państwu tu: https://pzpb.com.pl/pzpb-sektor-budownictwa-podsumowanie-roku-2022-i-prognozy-na-rok-2023/

? Więcej informacji – https://build4future.pl/pl/
? Program – https://mtp-link.pl/ijtoi
? Bilety – https://mtp-link.pl/ircax
#B4F#PZPB#sektorbudownictwa#sytuacjagospodarcza#PolskiZwiazekPracodawcowBudownictwaBUDMABuild4FutureMTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie