? Budujące jest, że także inne organizacje branżowe oraz Pracodawcy RP popierają apel #PZPB w sprawie zwiększenia limitu waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w publicznych kontraktach infrastrukturalnych. Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, kierując kolejne pismo do Ministra A. Adamczyka, Ministerstwo Infrastruktury:
https://pzpb.com.pl/waloryzacja-20-zamiast-dotychczasowych-10-pismo-pzpb-i-oigd-do-ministra-adamczyka/

? Zatem w klimacie wakacyjnym nadal czekamy na otwartość Ministerstwo Infrastruktury i termin spotkania we wskazanej sprawie.

? https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8973864,pracodawcy-rp-apeluja-o-waloryzacje-kontraktow-zawartych-przez-firmy-z.html #budownictwo #budowa #construction #waloryzacja #prawo #PZPB