Jan Styliński, prezes PZPB wziął udział w obradach Komitetu BIM Standard PL, które 25 kwietnia odbyły się tym razem w siedzibie PZiTB. Wygłosił prelekcję dot. Deklaracji BIM i współpracy rynku w tym obszarze.

Przypominamy, że Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z PZiTB podjęli inicjatywę realizacji projektu ?BIM Standard PL? a deklarację współpracy przystąpienia do projektu podpisali Budimex SA, PORR SA, Skanska SA, Warbud SA i SARP. Sygnatariusze deklaracji mając na uwadze relacje z inwestorami, podwykonawcami oraz dostawcami uznali za konieczne przystąpienie do opracowania standardów BIM dla potrzeb inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce w ramach zamówień publicznych.
Prace nad projektem ?BIM Standard PL? zostały już rozpoczęte, a jego wdrożenie zostało zaplanowane na 2019 r. Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że ten istotny dla sektora budownictwa projekt zyska szerokie poparcie branży.
Dlatego zapraszamy przedstawicieli firm, dla których BIM jest narzędziem przyszłości, do podpisania Deklaracji ?BIM Standard PL? i wspólnych prac nad ostatecznym kształtem projektu.

Treść zawartego porozumienia jest dostępna pod adresem www: https://pzpb.com.pl/projekt-bim-standard-pl-podpisany/