Nie poddajemy się, działamy nadal. I nadal mowa o waloryzacji.

Do apelu o zmianę wartości waloryzacji kontraktów realizowanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przystępują Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowe ?Railway Business Forum?.

Dlaczego?

  • Pomimo wielokrotnych publicznych zapewnień o szybkim przeprowadzeniu waloryzacji wszystkich kontraktów dotkniętych wzrostami kosztów po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, sektor kolejowy nie otrzymał propozycji kompleksowego rozwiązania problemu,
  • Proces podpisywania aneksów we wszystkich kontraktach zawartych przed rozpoczęciem wojny rozpoczął się po nieakceptowalnej dla przedsiębiorstw zwłoce w stosunku do kontraktów drogowych (zbyt późno uwzględniane jest w aneksach 10% waloryzacji, przy czym od samego początku rynek sygnalizuje potrzebę wyższego wskaźnika),
  • Nie zostały zrealizowane deklaracje o jednakowym potraktowaniu dwóch kluczowych sektorów budownictwa infrastrukturalnego, tj. dróg i kolei,
  • Limit waloryzacji w wysokości 10% nie oddaje realiów rynkowych i jest niewystarczający. Ceny paliw, energii oraz kluczowych surowców, materiałów i wyrobów, a także koszty pracy ustabilizowały się na poziomie znacznie wyższym niż przed wybuchem wojny,
  • Jak informowaliśmy, limit waloryzacyjny zmieniony z 5% do 10% nie nadąża ? w odniesieniu do ofert złożonych przed 24 lutego 2022 r. ? za realnym wzrostem kosztów, który w I kw. 2023, w zależności od terminu pozyskania kontraktu w latach 2020-2022, sięga nawet kilkudziesięciu procent. Próg 10% limitu waloryzacji został już osiągnięty w przypadku ponad 1/3 zbadanych kontraktów na budowę dróg, pomimo ich zrealizowania w części, a nie w całości.
  • Szacujemy, że średni wzrost realnych kosztów realizacji projektów będzie na poziomie 20%, co rażąco naruszy ustalony i promowany przez Ministerstwo Infrastruktury podział ryzyka wzrostu cen 50/50. Taki podział funkcjonuje do poziomu 10% limitu waloryzacji, natomiast powyżej limitu ryzyko spoczywa faktycznie w całości po stronie wykonawców. W konsekwencji, przy wzroście cen realizacji o 20%, podział ryzyka wyniesie 75/25 na niekorzyść wykonawców i podwykonawców, których obejmują analogiczna zasady.

Panie Ministrze, dlatego po raz kolejny apelujemy o interwencję ? brak właściwej waloryzacji i brak nowych umów doprowadzi do utraty potencjału z trudem budowanego od lat przez polskich przedsiębiorców lub w skrajnych przypadkach ? do upadłości firm.

Pełna treść pisma do Ministerstwo Infrastruktury znajduje się tu: Apel PZPB, OIGD, ITTL i RBF w sprawie waloryzacji i finansowania