28 października w gościnnych salach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej miało miejsce kolejne spotkanie Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego. Przewodniczący Komitetów Obszarowych, po cyklu spotkań roboczych ze swoimi zespołami, przedstawili finalne propozycje tematów, które będą prezentowane i omawiane podczas Kongresu.

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo ? zagadnienia przygotowane przez prof. dr hab. Przemysława Drapałę

 1. Nowe Prawo Zamówień Publicznych ? ocena z perspektywy sektora budownictwa.
 2. Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami.
 3. Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym ? ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.
 4. Wprowadzenie przepisów promujących nowe technologie i innowacje w sektorze budownictwa.

Energia i Środowisko ? zagadnienia przygotowane przez Dyrektor Ewelinę Karp-Kręglicką

 1. Skutki nowelizacji UOOŚ dla procesu inwestycyjnego.
 2. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym. Pakiet Fit for 55 a obecne utrudnienia proceduralne i ryzyka prawne związane z ponownym wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych w Polsce.
 3. Kodeks dobrych praktyk dla branży energetycznej ? prezentacja finalnego projektu Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
 4. Wpływ taksonomii UE na pozyskanie finansowania i sprawozdawczość w przedsiębiorstwie budowlanym w latach 2022 i 2023. Jak inwestorzy przygotowują się do zmian?

Innowacje i nowe technologie ? zagadnienia przygotowane przez prof. dr hab.  Andrzeja Garbacza

 1. BIM
 2. Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie
 3. Innowacyjne materiały i technologie obniżające emisje CO2, spełniające wymagania ?fit for 55?; wykorzystanie LCA i LCC.

Rynek pracy i kształcenie ? zagadnienia przygotowane przez Dyrektora Cezarego Mączkę

 1. Szkolnictwo branżowe – stan szkolnictwa
 2. Wyższe uczelnie techniczne
 3. Branża budowlana ? prawo, wizerunek, warunki

Ekonomia i finanse ? zagadnienia przygotowane przez dr Damiana Kaźmierczaka

 1. Poprawa komunikacji na linii firmy budowlane – instytucje finansowe.
 2. Relacje instytucji finansowych z sektorem finansowym w kontekście standardów
 3. Sposoby zwiększenia potencjału banków i ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa.
 4. Zarządzanie płynnością finansową w branży budowlanej na linii zamawiający-wykonawcy i wykonawcy-podwykonawcy.
 5. Źródła finansowania rozwoju firm budowlanych, innowacji i inwestycji publicznych

 

Szczegółowe zakres tematyczny znajdą Państwo w zakładce Ramy Programowe Kongresu