?Branża budowlana należy do tych branż, które z jednej strony są barometrem koniunktury w gospodarce (np. obniżenie stopy inwestycji wskazuje na zbliżające się pogorszenie dynamiki w całej gospodarce), z drugiej zaś charakteryzują się inercją ? to jest z kilkumiesięcznym opóźnieniem odczuwają niektóre gwałtowniejsze zdarzenia. Na przestrzeni dwóch dekad ostatnie dwa lata stanowiły dla naszego budownictwa okres szczególny.  Pod wieloma względami trudno porównywać je w pełni zarówno z okresami koniunktury przed Euro 2012, jak i kryzysami z lat 2004 czy 2013. Bez wątpienia pojawienie się pandemii COVID-19 w roku 2020 oraz konfliktu na Ukrainie od początku roku 2022 spowodowało bardzo wiele nieprzewidywalnych zjawisk, które w ogromnym stopniu wpłynęły na rozwój i stan obecny szeroko pojętego obszaru budownictwa w Polsce. Jednakże ostatnie dwa lata stanowiły dla naszego budownictwa okres szczególny na przestrzeni dwóch dekad i pod wieloma względami trudno porównywać go w pełni zarówno z okresami koniunktury na euro 2012, jak i kryzysami z lat 2004 czy 2013. Bez wątpienia czas pandemii covid19 ? lata 2020-2021, przyniósł zasadniczy wzrost produkcji budowlano-montażowej, innymi słowy zapewnił firmom koniunkturę. Ale to nie koniunktura, zwłaszcza w mieszkalnictwie które osiągnęło najwyższe poziomy produkcji z lat 70-tych X X wieku czy w budownictwie przemysłowym, świadczy o głębokich zmianach jakich doświadcza rynek budowlany? ? podsumowuje Jan Styliński, prezes PZPB.

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo wypowiedzi prezesów kluczowych spółek o kryzysie gospodarki, wpływie konfliktu za wschodnią granicą na sektor budownictwa, kilka analiz, podsumowanie jubileuszy firm członkowskich PZPB oraz relacje z działań pozabiznesowych Związku i naszych członków. Miłej lektury ?

Pełna wersja publikacji do pobrania: ALMANACH 2020-2022