Zapraszamy do zapoznania się z finalną wersją Kodeksu Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej – dokumentu podpisanego w grudniu 2021 przez Komitet Sterujący Komitetu Energii PZPB, w skład którego weszli czołowi przedstawiciele interesariuszy tego sektora.

Komitet Energii PZPB, jako wydzielona struktura organizacyjna, uznała za priorytetowe opracowanie dokumentu zawierającego rozwiązania bazujące na spójnych i akceptowalnych przez branżę zasadach i regulacjach zapewniających prawidłową współpracę stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Kodeks stanowi wyjąatkową platformę dialogu dla wszystkich interesariuszy procesu, jest formułą otwartą i gotową na aktualizacje względem zmieniającego się otoczenia dla przedsięwzięć w branży energetycznej.

Dzięki staraniom Zarządu PZPB, na finalnym etapie ustaleń do procesu oceny Kodeksu przystąpiła Prokuratoria Generalna RP, która pozytywnie zaopiniowała wypracowany dokument KDP, który w wersji do pobrania, znajdą Państwo tu: https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2021/12/Kodeks-Dobrych-Praktyk-13.12-podpisany.pdf