Bezpardonowa napaść Rosji na Ukrainę budzi wiele pytań co do rozwoju sytuacji w polskim sektorze budownictwa. Z jednej strony, dynamika wydarzeń militarnych, politycznych i gospodarczych utrudnia formułowanie długoterminowych prognoz dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym dla branży budowlanej. Z drugiej strony, wydaje się, że można dokonać próby zarysowania przewidywań dla krajowego budownictwa w perspektywie krótko- i średniookresowej. Z tym jednak zastrzeżeniem, że niektóre niekorzystne tendencje mogą przybierać na sile, a pewne negatywne zjawiska mogą występować z mniejszym natężeniem. Wszystko będzie zależało od m.in. stopnia eskalacji i czasu trwania działań wojennych w Ukrainie oraz od skali i rodzaju sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję przez USA, UE i niektóre kraje azjatyckie, jak również od ewentualnych retorsji agresora. Czego można się zatem spodziewać?

– Odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wracają walczyć za swoją ojczyznę, może prowadzić do opóźnień na polskich budowach.

– Nieunikniony wzrost cen surowców na rynkach światowych doprowadzi do dalszego wzrostu cen materiałów na polskim rynku budowlanym.

– Polskie firmy budowlane mogą mieć poważne problemy z płynnością dostaw z Ukrainy, Rosji i Białorusi (gł. kruszyw, stali, cementu, aluminium i drewna)

– Geopolityczne zawirowania w Europie Środkowo-Wschodniej mogą wpłynąć na zaostrzenie polityki kredytowej i gwarancyjnej wobec polskiej branży budowlanej ze strony międzynarodowych instytucji finansowych.

– Wzrost napięcia w naszej części Europy może zainicjować wiele nowych inwestycji w krajową infrastrukturę wojskową i przyspieszyć inwestycje energetyczne ukierunkowane na transformację klimatyczną polskiej gospodarki.

– Rośnie zagrożenie cybernetyczne dla spółek zaangażowanych w realizację obiektów infrastruktury krytycznej.

– Działania wojenne w bezpośrednim sąsiedztwie Polski pozbawiły polskie spółki możliwości ekspansji na rynki wschodnie. O tym, czy rodzime firmy będą mogły uczestniczyć w odbudowie państwa ukraińskiego zadecydują militarne i polityczne rozstrzygnięcia w kolejnych miesiącach lub latach.

Szerzej w materiale do pobrania poniżej:

PZPB prognozy dla polskiego budownictwa po agresji Rosji na Ukrainę