Mijają miesiące, za chwilę prawdopodobnie nastąpi zmiana rządu, a kwestie zwiększenia limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic i waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych nadal tkwią w martwym punkcie.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa monitował w tych sprawach wielokrotnie, tematy podchwyciły także największe media ogólnopolskie a Ministerstwo milczy.

Polecamy lekturę publikacji na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita o znamiennym tytule: „Rząd obiecał dosypać miliardy do budowy dróg. Teraz milczy” (red. A. Woźniak, 19.10.2023). Na kolejnej stronie znajdą Państwo bardzo celny komentarz redakcyjny pióra red. A. Roguskiego.
https://www.rp.pl/budownictwo/art39289831-rzad-obiecal-dosypac-miliardy-do-budowy-drog-teraz-milczy
https://www.rp.pl/ekonomia/art39289721-adam-roguski-budowa-drog-przez-meke-koszty-przygniotly-wykonawcow

Jeszcze trzy tygodnie temu rząd zapowiadał pieniądze na dofinansowanie realizowanych umów na budowy dróg na zlecenie GDDKiA. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazły się projekty uchwał o zwiększeniu limitu Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł w latach 2023–2026 oraz dołożenie 100 mln zł do Programu Budowy 100 Obwodnic. Pieniądze miały być przeznaczone na podwyższenie limitu waloryzacji kontraktów. Rząd zapowiadał przyjęcie uchwał do końca września br., ale do dzisiaj Rada Ministrów projektów uchwał jeszcze nie przyjęła, pomimo próśb kierowanych przez PZPB i OIGD do KPRM i Ministerstwa Infrastruktury o jak najszybsze procedowanie tej palącej kwestii.

Pod linkiem poniżej zamieszczamy pismo, które PZPB i OIGD wysłały w poniedziałek (09.10.2023) do Ministra Łukasza Schreibera – Sekretarza Rady Ministrów oraz Ministra Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
https://pzpb.com.pl/apel-pzpb-i-oigd-do-ministra-schreibera-w-spr-zmiany-rzadowego-programu-budowy-dk-do-2030-i-programu-budowy-100-obwodnic-2020-2030/

Zwiększenie limitu na realizację rządowych programów drogowych pozwoliłoby złapać firmom budowlanym niezbędny oddech, ponieważ od początku 2022 roku wszystkie przedsiębiorstwa mierzą się z bezprecedensowym wzrostem kosztów w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. Z analiz PZPB i OIGD przedłożonych Ministrowi Infrastruktury wynika, że 1/3 projektów drogowych w toku jest realizowana poniżej progu rentowności z powodu rażącego wzrostu kosztów.
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/co-z-dodatkowymi-srodkami-na-budowe-drog–88137.html
https://www.money.pl/gospodarka/obecny-rzad-odpusci-waza-sie-losy-miliardow-na-budowe-drog-6953748568046528a.html

Przypominamy, że prawie pół roku temu – pod koniec maja 2023 r. PZPB i OIGD wysłały do Ministra Andrzeja Adamczyka pismo z wnioskiem o podjęcie pilnych działań, które będą prowadzić do urealnienia limitu waloryzacji w zawartych umowach, dla których oferty składane były przed 24 lutego 2022 r. Znane na dzisiaj wskaźniki uzasadniają zwiększenie tego limitu z 10 proc. do poziomu 20 proc., co mimo jego podniesienia, nadal będzie oznaczało, że strona publiczna wciąż przenosi na przedsiębiorców 50 proc. odpowiedzialności za wzrost kosztów.
https://pzpb.com.pl/waloryzacja-20-zamiast-dotychczasowych-10-pismo-pzpb-i-oigd-do-ministra-adamczyka/

Do apelu o zmianę wartości waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych przystąpiły kolejne organizacje branżowe: Pracodawcy RP,  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowe Railway Business Forum. Niestety Ministerstwo Infrastruktury nadal nie zaproponowało terminu spotkania z przedstawicielami sektora.