Analizy i opracowania PZPB

PZPB Partnerem Raportu “Młodzi Inżynierowie 2022”

2022-07-18T11:11:45+02:00

Zapraszamy do zapoznania się z danymi i wnioskami Raportu „Młodzi Inżynierowie 2022”, który został opracowany przez firmę doradztwa personalnego HRK, a którego Partnerami zostali PZPB i Polskie Towarzystwo Politechniczne. Wyniki przeprowadzonego badania, na podstawie którego został opracowany raport, pozwoliły nam poznać aktualny profil studentów oraz absolwentów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną.

PZPB Partnerem Raportu “Młodzi Inżynierowie 2022”2022-07-18T11:11:45+02:00

PZPB | Sytuacja polskiego budownictwa w świetle badań koniunktury GUS

2022-06-30T15:50:23+02:00

Zapraszamy do zapoznania się z krótką analizą dot. sytuacji polskiego budownictwa w świetle badań koniunktury GUS przygotowaną przez dr Damiana Kaźmierczaka, głównego ekonomistę PZPB. Wnioski: Firmy budowlane postrzegają ogólną sytuację w budownictwie jako umiarkowanie złą. Mniejsze podmioty oceniają bieżącą sytuacje bardziej negatywnie niż przedsiębiorstwa średnie i duże. Materiały budowlane nigdy nie były dla firm tak

PZPB | Sytuacja polskiego budownictwa w świetle badań koniunktury GUS2022-06-30T15:50:23+02:00

PZPB | Analiza sytuacji polskiego budownictwa po ataku Rosji na Ukrainę

2022-03-16T12:42:58+01:00

Zapraszamy do lektury krótkiego materiału podsumowującego negatywne scenariusze dla polskiego sektora budownictwa po wybuchu wojny w Ukrainie. W zależności od rozwoju sytuacji militarnej i geopolitycznej niektóre niekorzystne tendencje mogą przybierać na sile, a pewne negatywne zjawiska mogą występować z mniejszym natężeniem. Wśród największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża budowlana, należy wymienić: - odpływ pracowników

PZPB | Analiza sytuacji polskiego budownictwa po ataku Rosji na Ukrainę2022-03-16T12:42:58+01:00

PZPB | Prognozy dla polskiego budownictwa po agresji Rosji na Ukrainę

2022-03-16T12:54:26+01:00

Bezpardonowa napaść Rosji na Ukrainę budzi wiele pytań co do rozwoju sytuacji w polskim sektorze budownictwa. Z jednej strony, dynamika wydarzeń militarnych, politycznych i gospodarczych utrudnia formułowanie długoterminowych prognoz dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym dla branży budowlanej. Z drugiej strony, wydaje się, że można dokonać próby zarysowania przewidywań dla krajowego budownictwa w perspektywie krótko-

PZPB | Prognozy dla polskiego budownictwa po agresji Rosji na Ukrainę2022-03-16T12:54:26+01:00

PZPB | Analiza sytuacji w sektorze budownictwa – styczeń 2022

2022-01-27T12:51:05+01:00

„Obyś żył w ciekawych czasach” – mamy wrażenie, że to chińskie przekleństwo spełnia się obecnie wyjątkowo skutecznie. Zachęcamy do lektury szczegółowej analizy „Co słychać w sektorze budownictwa”, stan na styczeń 2022, którą przygotował dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB. Na końcu opracowania znajdą Państwo także kluczowe wyzwania dla branży na rok 2022. W sektorze budownictwa

PZPB | Analiza sytuacji w sektorze budownictwa – styczeń 20222022-01-27T12:51:05+01:00

Komentarz KUKE/PZPB: Stabilna sytuacja budowlanki pomimo rosnących kosztów, III kw. 2021

2021-12-20T12:52:45+01:00

„Spadek liczby niewypłacalności firm budowlanych wskazuje na stabilną kondycję finansową sektora budownictwa, który przez cały rok 2021 mierzy się bezprecedensowym wzrostem cen surowców i materiałów. Rosnące koszty powinny być jednak widoczne w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw dopiero w kolejnych miesiącach. W gorszej sytuacji wydają się być generalni wykonawcy, którzy pozyskali kontrakty w II poł. 2020 r.,

Komentarz KUKE/PZPB: Stabilna sytuacja budowlanki pomimo rosnących kosztów, III kw. 20212021-12-20T12:52:45+01:00

PZPB/KUKE | Komentarz: rosnące ceny materiałów zwiastują kłopoty branży budowlanej, II kwartał 2021

2021-08-16T10:31:00+02:00

„Dane dotyczące liczby niewypłacalności firm budowlanych w II kw. 2021 r. wskazują na stabilną sytuację sektora budownictwa, który doświadczył umiarkowanego, ale – co istotne – przejściowego, spowolnienia inwestycyjnego wywołanego przez epidemię COVID-19. (…) Poważnym wyzwaniem dla branży jest obecnie bezprecedensowy wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, które w I poł. 2021 r. rosły w tempie

PZPB/KUKE | Komentarz: rosnące ceny materiałów zwiastują kłopoty branży budowlanej, II kwartał 20212021-08-16T10:31:00+02:00

Analiza sytuacja w sektorze budownictwa za okres czerwiec – lipiec

2021-07-21T13:31:08+02:00

Wakacje przed nami, ale branża budowlana nie zwalnia. Damian Kaźmierczak, gł. ekonomista PZPB przygotował nową dawkę informacji dot. bieżącej i przyszłej sytuacji w branży budowlanej. Dane wskazują, że łatwo nie będzie, a wśród kluczowych wyzwań sektora znajdują się m.in. wzrost cen materiałów budowlanych i usług, deficyt pracowników, presja płacowa, ostra polityka sektora finansowego, czy nowe

Analiza sytuacja w sektorze budownictwa za okres czerwiec – lipiec2021-07-21T13:31:08+02:00

PZPB | Bieżąca sytuacja i prognozy dla segmentu drogowego

2021-07-20T14:00:38+02:00

15 czerwca odbyło się spotkanie, w którym, oprócz PZPB, wzięli udział przedstawiciele banków i firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń branżowych oraz GDDKiA. Prezentację na temat bieżącej sytuacji i prognoz dla segmentu drogowego przedstawił dr Damian Kaźmierczak, gł ekonomista PZPB. Z analizy dr. Kaźmierczaka wynika, że budownictwo to czwarta największa branża pod względem wielkości ekspozycji sektora bankowego (31,9 mld zł w 2019

PZPB | Bieżąca sytuacja i prognozy dla segmentu drogowego2021-07-20T14:00:38+02:00

PZPB | “Szybki monitoring NBP”. 12 wniosków dla sektora budownictwa.

2021-07-20T13:59:53+02:00

Kwartalne publikacje w oparciu o badania ankietowe „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” są źródłem wiedzy na temat oceny i prognozy koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki. Zebraliśmy najważniejsze konkluzje płynące z publikacji NBP dla branży budowlanej. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne, ale wyzwań nie brakuje i należy się do nich dobrze przygotować (choć nie

PZPB | “Szybki monitoring NBP”. 12 wniosków dla sektora budownictwa.2021-07-20T13:59:53+02:00
Przejdź do góry